משפט מסחרי


מאמר בנושא משפט מסחרי מאת : עו"ד שלמה הרדי